Szkolenie z zakresu zasad i możliwości wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”