Uroczyste oddanie inwestycji “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie”