Wieczornica poświęcona 69. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego,