XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Zapraszam na XIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2011 r. (piątek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
5. Zamknięcie sesji.