XVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r. (czwartek), godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2011 rok Gminy Nieporęt.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski