XXXIV Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 54 ust. 4 Statutu Gminy Nieporęt zatwierdzonego Uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477) zwołuję XXXIV uroczystą Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Wójta Gminy Nieporęt oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika – omówienie historii realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie” – znaczenie inwestycji: „Budowa opaski kanalizacyjnej Zalewu Zegrzyńskiego” dla Mazowsza.
4.Zamknięcie sesji.

Po zakończeniu sesji przejście na ul. Jana Kazimierza (obok Urzędu Gminy): symboliczne zakończenie inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski