Zaproszenie na zebranie wiejskie sołectwa Rembelszczyzna