Zaproszeniedla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W związku z realizacją zadań organów administracji publicznej wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nieporęt z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005-2015”, Wójt Gminy Nieporęt zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy na coroczne spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nieporęt. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2011 roku o godz. 17.00 w budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie Plac Wolności 1, pok. nr 25 (sala konferencyjna).

Tematyka spotkania:

1.Omówienie realizacji programu współpracy o organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

2.Sprawy różne.