POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT

POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY NIEPORĘT

W przypadkach:

– bezdomnych zwierząt (błąkających się dłużysz czas, których właściciela nie można ustalić),

– zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt,

– zbierania i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na drogach gminnych,

niezwłocznie zgłoś zdarzenie:

a) pracownikom Działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt – czynnego: w poniedziałki 8.00-18.00, wtorek- czwartek 8.00- 16.00, piątek 8.00- 14.00, pod nr tel. 22 767 04 27,

b) pracownikom Straży Gminnej, od poniedziałku do piątku 8.00 – 20.00, sobota 8.00 – 16.00, pod nr tel. 22 774 87 91 lub 668 116 761,

c) w niedziele, w okresie od października do grudnia – w godzinach od 7.00 do 22.00 pod nr tel. 600 918 238.

Ponadto organami uprawnionymi do przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń jest Komisariat Policji w Nieporęcie pod nr tel. 22 774 87 67 oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie pod nr tel. 22 774 28 28.

Zwierzę zostanie przekazane weterynarzowi, z którym Gmina ma podpisaną umowę, następnie w przypadku zwierząt dzikich – wypuszczone na wolność, w przypadku zwierząt domowych – przewiezione do schroniska.

Jednocześnie informujemy, że wyłapywaniem i transportem bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Nieporęt zajmuje się Marzena Golańska, prowadząca działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z siedzibą ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie, prowadząca jednocześnie Schronisko dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się pod adresem Małe Boże 7A, 26-804 Stromiec.

Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Nieporęt zajmuje się Pan Cezary Witeszczak – lekarz weterynarii, prowadzący działalność gospodarczą pn.: Lecznica dla zwierząt „FRINGILLA” z siedzibą w Serocku, ul. Pułtuska 32.

Usługę w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, świadczy Zbiornica Skórzec Sp. z o.o. z siedzibą w Skórcu, ul. Armii Krajowej 45

Samodzielne dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub innego schroniska, niż te z którymi Gmina Nieporęt ma podpisane umowy skutkuje przejęciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym również odpowiedzialności finansowej.

Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt:

https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat

Informacja dot. postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt na terenach zabudowanych Gminy Nieporęt:

ttps://whttps://www.nieporet.pl/komunikat/informacja-dot-postepowania-w-przypadku-pojawienia-sie-dzikich-zwierzat-na-terenach-zabudowanych-gminy-nieporet/62692/