Wprowadzone przez Urząd Gminy

Gromada Zuchowa „Tropiciele Przyrody”

Gromada Zuchowa jest koedukacyjna i wchodzi w skład 329 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej PRAESIDIO. Na zbiórki uczęszcza 22 zuchów z klas I, II i III.

Kuba perła Antyli

W dniu 16 stycznia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie po raz kolejny odbyło się spotkanie z nieznaną kulturą.

Kuba perła Antyli

W dniu 16 stycznia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie po raz kolejny odbyło się spotkanie z nieznaną kulturą.