Autor: Urząd Gminy

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…

Ten magiczny wieczór 24 grudnia spędzamy tradycyjnie z najbliższą rodziną. Chwilę wcześniej, równie chętnie, spotykamy się w szerszym gronie, w gronie mieszkańców. Te wspólne chwile jednoczą nas, budują silne więzi. A wypowiedziane wówczas życzenia niech zapadną głęboko w nasze serca…

Czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Nieporęt

Zarządzenie Nr 316/2015 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwały, w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu […]

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu […]

Czytaj więcej