Inwestycje 2019

Plac zabaw w Rembelszczyźnie

W ramach zagospodarowywania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce w Rembelszczyźnie powstał plac zabaw dla dzieci. Jego otwarcie odbyło się 14 września. Na placu dzieci mają do dyspozycji zestaw zabawowy, sprawnościowy oraz huśtawki. Wykonana została też nawierzchnia z czystego piasku. Koszt urządzenia placu to kwota 49 tys. zł i pochodzi ona z budżetu gminy. Ponadto, gmina uzyskała […]

Czytaj więcej

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej

Wkrótce na nowym boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej rozegrane zostaną pierwsze mecze. Płyta boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej ma wymiary 32 m x 50 m. Są na niej wytyczone boiska do minipiłki nożnej i ręcznej, boisko do piłki siatkowej i koszykowej. Zamontowane zostały również piłkochwyty. Na wyposażeniu są bramki, kosze do […]

Czytaj więcej

Przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie

Zakończyła się  przebudowa ul. Pęczkowskiego w Nieporęcie, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości około 300 mb. Inwestycję za 294 202 zł realizowała firma DROGAP z Warszawy.  Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 145 tys. zł.    

Czytaj więcej

Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Jana Kazimierza

Wzdłuż ulicy Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do Izabelińskiej w Nieporęcie i Stanisławowie Pierwszym, zakończony został pierwszy etap modernizacji oświetlenia. 65 starych betonowych słupów oświetleniowych wymieniono na nowoczesne słupy stalowe. Zamiast opraw sodowych  zastosowano energooszczędne oprawy LED, które bardzo dobrze oświetlają jezdnię. Mniejsze zużycie energii to mniejsze koszty, ponoszone przez gminę, to także […]

Czytaj więcej

Budowa szatni przy boisku w Kątach Węgierskich

09.07.2020 r. 29 maja 2020 r. zakończyły się roboty budowlane i trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  14.05.2020 r. Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe wewnątrz szatni przy boisku w Kątach Węgierskich: kładziona jest glazura, malowane są ściany, wykonywany jest biały montaż i montaż osprzętu elektrycznego.   17. 04. 2020 r. Trwają prace wykończeniowe i […]

Czytaj więcej

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Strużańskiej, pomiędzy rondem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie, a ul. Kościelną w Kątach Węgierskich

Trwa budowa ścieżki rowerowej pomiędzy rondem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie, a ul. Kościelną w Kątach Węgierskich. Wzdłuż ulicy Strużańskiej powstaje ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej szerokości  2 m  i  długości 800 m. Wykonawcą  jest firma Roboty Ziemno-Budowlane z Legionowa. Inwestycja jest kontynuacją  realizowanej w latach 2017-2018 budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie, liczącego […]

Czytaj więcej