Zarządzenie Nr 292/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania i wpłacania niektórych dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.

Zarządzenie Nr 292/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2019 r.292