Decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy gazociągu EC Żereń – Rembelszczyzna

Wojewoda Mazowiecki informuje, że 13 kwietnia br. została wydana decyzja nr 130/III/2016 w sprawie lokalizacji inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOM 8,4 MPa relacji EC Żerań – Tłocznia Rembelszczyzna”.

Obwieszczenie wojewody mazowieckiego w sprawie lokalizacji gazociągu