Wieści Nieporęckie 11(250) z dnia 29 listopada 2022 r.