Budowa sieci światłowodowej w gminie i system internet.gov.pl

więcej w linku:

https://laito.pl/aktualnosci/laito-czescia-projektu-w-ramach-funduszy-unii-europejskiej/


Wykaz punktów adresowych przewidziany do realizacji w ramach projektu:

Infolinia Wykonawcy:

885 222 888

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Tu sprawdzisz dostępność do światłowodu:

System internet.gov.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg


Budowa sieci światłowodowej w gminie:

Firma N3Net rozpoczęła układanie kabla światłowodowego w rejonie Wólki Radzymińskiej i Beniaminowa. W przypadku Wólki Radzymińskiej prace potrwają do 3 tygodni. W przypadku Beniaminowa max. do 4 tygodni.

Niedługo też powinny rozpocząć się prace na terenie Ryni.

W połowie października ze światłowodu korzystać już będą mogli mieszkańcy Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra. Właśnie wtedy planowane jest udostępnienie sygnału.

Prace – układanie kabla światłowodowego
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Na teren gminy Nieporęt wchodzi kolejny już operator usług światłowodowych. Nowy operator – firma Virtuaoperator Sp. z o.o. z dedykowaną dla klientów indywidualnych oraz SOHO marką FiberX – ma zapewnić szybkie łącze mieszkańcom gminy. Planowany rejon działania w pierwszym etapie tworzenia infrastruktury światłowodowej wraz z udostępnieniem usługi będzie skoncentrowany w miejscowościach Stanisławów Pierwszy oraz Rembelszczyzna w rejonie ul. Polnej i Cichej. Zgodnie z informacją od operatora termin realizacji podłączenia i aktywacji usług (od podpisania umowy abonenckiej) wyniesie do 60 dni roboczych w zależności od lokalizacji i warunków technicznych.

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i realizacje:

Rafał Pałka tel. 739 124 066

Dariusz Klepacki tel. 739 115 729

grafika światłowód
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Ważne informacje dotyczące światłowodu w naszej gminie.

Kolejny operator rozpoczął działania na terenie gminy Nieporęt w sprawie podłączenia mieszkańców do nowoczesnej sieci światłowodowej.

W pierwszym etapie światłowód realizowany przez N3Net powstanie w miejscowościach: Wólka Radzymińska, Rynia, Beniaminów oraz w ościennych Borkach.

Wybudowanie magistrali oraz pierwsze przyłączenia klientów mają nastąpić w okresie dwóch-trzech miesięcy.
Firma planuje rozszerzenie sieci światłowodowej na kolejne miejscowości w naszej gminie. Będą to Nieporęt, Aleksandrów i Kąty Węgierskie. N3Net to prężnie działająca młoda firma, która idąc z duchem czasu wzięła sobie na cel dostarczenie nowoczesnego, szybkiego i niezawodnego światłowodu do jak największej liczby odbiorców.

Kontakt z handlowcem odpowiedzialnym za poszczególne miejscowości:

Beniaminów – Michał Jankowski tel: 509 299 499, e-mail: Michal.jankowski@n3net.pl2.

Wólka Radzymińska, Rynia – Artur Królak tel: 533 350 931 e-mail: Artur.krolak@n3net.pl3

Nieporęt, Aleksandrów, Kąty Węgierskie – Marek Naumenko tel: 533 350 925 e-mail: marek.naumenko@n3net.pl

Pan Marek Naumenko odpowiedzialny będzie również za rozwój całej gminy.

W gminie Nieporęt trwają prace nad utworzeniem sieci światłowodowej, która zapewniłaby mieszkańcom szybki dostęp do Internetu. Obecnie sieć światłowodowa Orange jest budowana na zasięgu ulic – Al. Henryka Sienkiewicza, Babinicza, Kordeckiego, Wazów, Czarnieckiego, Butryma, Husarii, Jana III, Rynek Jaremy, Skrzetuskiego, Izabelińska, Kmicica, Rocha, Zagłoby, Baśki, Ketlinga, Michała. Różana, Osiedle Wojskowe, Wczasowa, Zwycięstwa, Królewska.

Osobami odpowiedzialnymi za uruchamianie światłowodowych usług telekomunikacyjnych na tym obszarze ze strony operatora są:

Anna Zubrycka – tel. 502 747 390  (anna.zubrycka@orange.com)

Sebastian Proch – tel. 513 913 389 (sebastian.proch@orange.com

Osiedle Głogi – I etap

Światłowód od Orange

Światłowód w gminie Nieporęt realizuje Orange Polska S.A. W komunikacji z mieszkańcami powtarza się pytanie – dlaczego właśnie ten operator?   Poniżej przytaczamy argumenty, stojące za wyborem Orange do współpracy w ramach budowania sieci światłowodowej.

Orange Polska S.A. (OPL) stanowi połączenie dawnej Telekomunikacji Polskiej z PTK Centertel. Dysponuje dzięki temu infrastrukturą telekomunikacyjną powstałą za czasów TP S.A., co daje mu większe niż u innych operatorów możliwości techniczne na rynku telekomunikacyjnym. Ponadto, na mocy decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) OPL został tzw. przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, co sprawia, ze ma znaczącą pozycję na rynku. Co się z nią wiąże? Regulacja ta powoduje, że OPL po wybudowaniu infrastruktury światłowodowej ma obowiązek m.in. udostępnić ją innym operatorom, którzy chcą świadczyć swoje usługi bezpośrednio mieszkańcom na naszym terenie. Natomiast, gdyby swoją infrastrukturę budował inny operator, nie ma on obowiązku udostępniania jej swoim konkurentom.

 OPL wygrał w 2018 roku konkurs prowadzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację m.in. na terenie gminy Nieporęt, projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, polegającego na  likwidacji tzw. białych plam. Na terenie gminy Nieporęt jest to ponad 500 punktów adresowych wybranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Do końca 2020 roku będą one miały podłączony światłowód.

      Utworzona w 2018 roku przez OPL tzw. Unia światłowodowa, do której przystąpiła także gmina Nieporęt, pozwoliła na przygotowanie kompleksowego rozwiązania problemu z dostępem do światłowodu na obszarach nieujętych w projekcie POPC. W ramach tej współpracy przygotowane zostały założenia koncepcji rozbudowy sieci światłowodowych. W najbliższych miesiącach możliwe będzie przedstawienie szczegółowych rozwiązań  w zakresie rozbudowy sieci.

Kto z mieszkańców nie złożył do tej pory deklaracji podłączenia do światłowodu, a chce zostać uwzględniony w projekcie, powinien jak najszybciej to zrobić. Do tej pory taką deklarację złożyło ponad 1000 osób (nieruchomości).


Pierwszym zbiorowym projektem uruchomionym poza programem POPC jest obszar osiedla Głogi, gdzie dostęp do światłowodowego internetu uzyska ok. 320 gospodarstw domowych. W ramach przedsięwzięcia operator wykonał badanie popytu mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci światłowodowej, przygotował szczegółową koncepcję techniczną i zatwierdził budżet (100% po stronie operatora), przeprowadził wizje w terenie dotyczące weryfikacji stanu istniejącej kanalizacji, zweryfikował listę działek, na które wymagane będzie podpisanie nowych umów UNN – lista została przekazana do UG celem wsparcia uzgodnień. Obecnie trwa pozyskiwanie zgód od mieszkańców.
Zakończenie prac planowane jest w br. pod warunkiem skutecznego pozyskania uzgodnień dokumentacji, co z kolei wiąże się z możliwością rozpoczęcia robót oraz przy uwzględnienie wpływ COVID-19.

 

maj 2020 r.
Informacje dotyczące realizowanego przez Orange Polska S.A. projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC_2) „Budowa sieci światłowodowej w rejonie Warszawskim Wschodnim i Warszawa”, w tym listę adresową gospodarstw domowych ujętych do realizacji w ramach projektu, można uzyskać pod adresem: https://uniaswiatlowodowa.pl/warszawski-wschodni-i-warszawa/nieporet/instalacje

Jeśli chcesz mieć światłowód, a nie znalazłeś się na liście do podłączenia w ramach POPC, złóż deklarację, którą znajdziesz pod adresem: https://www.orange.pl/view/sfh

Podpisując deklarację zgadzasz się na podłączenie Twojego domu do sieci światłowodowej.


listopad 2019 r.
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dotyczącymi budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, przekazujemy aktualne informacje o stopniu zaawansowania prac inwestycyjnych.

Jak poinformował Orange Polska, jeszcze przed końcem roku pierwsi mieszkańcy gminy Nieporęt zostaną podłączeni do sieci światłowodowej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem projektu jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego i stabilnego internetu.  Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Realizacja inwestycji w gminie Nieporęt została podzielona na dwa etapy. W pierwszym, o którym informowaliśmy w ubiegłym roku, światłowody zostały doprowadzone do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Nieporęt Stanisławów Pierwszy, Wółka Radzymińska. Placówki te, na bazie wybudowanego przez Orange Polska światłowodu, mogą korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Jako pierwsze do podłączenia światłowodu wytypowane zostało osiedle w Białobrzegach i tu do końca roku 2019  ponad 210 gospodarstw domowych będzie już mogło  korzystać z usługi.

Projekt POPC nie zapewnia wszystkim  potrzebującym  dostępu do sieci światłowodowej. Dlatego też w celu przyspieszenia dalszych prac oraz zwiększenia zasięgu inwestycji, na początku listopada gmina Nieporęt przystąpiła do projektu „Gmina Otwarta na inwestycje”,
a dokument został podpisany przez Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura oraz Dyrektora ds. Rozwoju Współpracy Regionalnej Orange Polska  – Tomasza Kowala. Udział gminy w tym programie to realna szansa na przyspieszenie dostępu mieszkańców
do szerokopasmowego internetu. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwana popularnie „megaustawą”, ułatwiła realizację inwestycji szerokopasmowych, stworzyła też warunki dla współpracy gmin z inwestorami budującymi sieci.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwa będzie realizacja światłowodu na terenie osiedla Głogi. W tym roku przy wsparciu Urzędu Gminy przygotowana zostanie koncepcja budowy oraz wykonane prace projektowe wraz ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów.

Ponadto w ramach powołanego wspólnie zespołu koordynującego, w skład którego wchodzą zarówno pracownicy urzędu gminy jak i przedstawiciele operatora, podjęte zostaną prace nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na umieszczenie w zasięgu sieci szerokopasmowej jak największej liczby gospodarstw domowych gminy Nieporęt.


marzec 2018 r.

Więcej informacji na temat światłowodu:

Poprzednie artykuły: