Gminny Program Profilaktyki

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024


Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 .

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.

Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Gminy Nieporęt  z dnia 28 listopada 2019 r
w sprawie Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Nieporęt  z dnia 13 grudnia 2018 r
w sprawie Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019.

Uchwała Nr XXII/21/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nieporęt na lata 2016-2019

Uchwała Nr XLIV/52/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na lata 2017-2019.

Uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w latach 2015 – 2018

Uchwała Nr XLIX/112/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

Uchwała Nr XXXII/96/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.

Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt

Uchwała Nr XXII/20/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2016-2018