Autor: Marzena Kunicka

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego – złóż wniosek o dofinansowanie

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mającychna celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów […]

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 375/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny, obejmującego opiekę nad dzieckiem i rodziną oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w Gminie Nieporęt w 2021 roku pod nazwą: „Prowadzenie w 2021 roku placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w postaci ognisk profilaktyczno – wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Nieporęt w miejscowościach Rynia i Zegrze Południowe oraz działań na rzecz osób w wieku senioralnym lub osób z dysfunkcjami zdrowotnymi przy placówce wsparcia dziennego – ognisku profilaktyczno-wychowawczym w miejscowości Rynia”.

Zarządzenie Nr 375/2020Pobierz

Czytaj więcej

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony […]

Czytaj więcej