MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIEPORĘT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Na terenie gminy Nieporęt nie ma instalacji komunalnych służących do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W związku z powyższym gmina Nieporęt nie ma możliwości zagospodarowania tych odpadów na swoim terenie. Cały strumień odpadów komunalnych skierowany został do instalacji poza granice gminy Nieporęt.

W 2022 r. odbiorem i zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów lub odbiorem i przekazaniem ich do zagospodarowania zajmowały się podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podmioty te przekazały:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej (MBP) zlokalizowanej w:

 1. Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 2. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzonej przez „Chemeko-SYSTEM Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 3. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzonej przez „Modern Recycling Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 4. miejscowości Ławy gm. Rzekuń – prowadzonej przez MPK Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,
 5. Warszawie – prowadzonej przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Zawodzie 18, 02-981 Warszawa,
 6. Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 – prowadzonej przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą pod adresem: ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa,

ponadto w 2022 r. część tego rodzaju odpadów została przekazana do Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu prowadzonej przez PreZero Zielona Energia Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:  ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, natomiast część z nich została zmagazynowana przez PreZero Bałtycka Energia Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa;

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne do kompostowni zlokalizowanej w:

 1. miejscowości Międzyleś w gm. Poświętne – prowadzonej przez PN-WMS Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Międzyleś 1, 05-326 Poświętne,
 2. Skarżysko-Kamiennej – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wsparcia Ekologicznego Skarżysko-Kamienna Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 3. Bartoszycach – prowadzonej przez Polfer Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Bezledy 35 A, 11-200 Bartoszyce, gdzie poddano je procesowi R12, a następnie kompostowaniu, czyli procesowi R3,
 4. Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,

ponadto w 2022 r. część tego rodzaju odpadów odebranych została zmagazynowana przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk z siedzibą pod adresem:  ul. Nasielska 26, 05-140 Serock, część została przekazana do zagospodarowania w procesie D8 do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Przemysłowa 35 A, 24-200 Bełżyce;

3) w 2022 roku pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie zostały przekazane na składowiska odpadów tylko do dalszego zagospodarowania;

4) przeznaczone do składowania pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisko odpadów zlokalizowane w:

 1. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzone przez „Chemeko-SYSTEM Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 2. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzone przez „Modern Recycling Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 3. miejscowości Siedliska gm. Ełk – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” z siedzibą pod adresem: Siedliska 77, 19-300 Ełk,
 4. miejscowości Ruszczyn – prowadzone przez FBSerwis Kamieńsk Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Wieluńska 50, 97-360 Ruszczyn,
 5. Zakroczymiu – prowadzone przez PG-Inwest Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:  Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka,
 6. Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 7. Starych Lipinach – prowadzonej przez Miejski Zakład Oczyszczania z siedzibą pod adresem: ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin,
 8. miejscowości Wysieka – prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach z siedzibą pod adresem: ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce,
 9. miejscowości Franki gm. Krośniewice – prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2014
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2015
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2016
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2017