Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIEPORĘT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Na terenie gminy Nieporęt nie ma instalacji komunalnych służących do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W związku z powyższym gmina Nieporęt nie ma możliwości zagospodarowania tych odpadów na swoim terenie. Cały strumień odpadów komunalnych skierowany został do instalacji poza granice gminy Nieporęt.

W związku z powyższym w 2020 r. odbiorem i zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów lub odbiorem i przekazaniem ich do zagospodarowania zajmowały się podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podmioty te przekazały:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej zlokalizowanej w:

 1. Ostrołęce – prowadzonej przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka,
 2. Opocznie – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie z siedzibą pod adresem: Krótka 1, 26-300 Opoczno,
 3. Raciborzu – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,
 4. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzonej przez „Chemeko-SYSTEM Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 5. Końskich – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie,
 6. Woli Pawłowskiej 23, gm. Ciechanów – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 7. Starym Lubiejewie przy ul. Łomżyńskiej 11 – prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecki,
 8. Opolu – prowadzonej przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Przyjaźni 9, 46-020 Opole,
 9. Krynicznie – prowadzonej przez FBSerwis Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie,
 10. Bydgoszczy – prowadzonej przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz,
 11. Poświętnem – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,
 12. Mirosławcu – prowadzonej przez ATF Sp. z o. o. sp.k. z siedzibą pod adresem: Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec,
 13. Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 – prowadzonej przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą pod adresem: ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa,
 14. Stawnicy – prowadzonej przez Miejski Zakład Usług komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów,
 15. Różankach – prowadzonej przez BIOELEKTRA GROUP S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa,

ponadto w 2020 r. część tego rodzaju odpadów została przekazana do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu prowadzonej przez SUEZ ZIELONA ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, część została zmagazynowana przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk z siedzibą pod adresem: ul. Nasielska 26, 05-140 Serock, natomiast część została przekazana do podmiotu zbierającego;

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne do kompostowni zlokalizowanej w:

 1. Bartoszycach – prowadzonej przez Polfer Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Bezledy 35 A, 11-200 Bartoszyce,
 2. Starych Lipinach – prowadzonej przez Miejski Zakład Oczyszczania z siedzibą pod adresem: ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin,
 3. Świętajnie – prowadzonej przez DBAJ Marta Prychodko z siedzibą pod adresem: ul. Spółdzielcza 3, 12-140 Świętajno,

ponadto w 2020 r. część tego rodzaju odpadów została zmagazynowana przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk z siedzibą pod adresem: ul. Nasielska 26, 05-140 Serock;

3) przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych na składowisko odpadów zlokalizowane w:

 1. Uniszki Cegielnia – prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Grzebskiego 10, 06-500 Mława,
 2. Kosinach Bartosowych– prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Grzebskiego 10, 06-500 Mława,
 3. Końskich – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie;

4) przeznaczone do składowania pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisko odpadów zlokalizowane w:

 1. Mirosławcu – prowadzone przez ATF Sp. z o. o. sp.k. z siedzibą pod adresem: Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec,
 2. Otwocku – Świerku, gm. Otwock – prowadzone przez AMEST OTWOCK Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock,
 3. Zakroczymiu – prowadzone przez PG-Inwest Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:                       Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka,
 4. Mostkach – prowadzone przez Eko System Leszek Felsztyński z siedzibą pod adresem: Mostki 25, 98-220 Mostki,
 5. Rudnej Wielkiej Wąsosz – prowadzone przez „Chemeko-SYSTEM Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 6. Raciborzu – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,
 7. Ścinawce Dolnej – prowadzone przez FBSerwis Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie,
 8. Dalanówku – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk,
 9. Woli Pawłowskiej – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 10. Giebni – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość,
 11. Opolu – prowadzone przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Przyjaźni 9, 46-020 Opole,
 12. Końskich – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie,
 13. Starym Lubiejewie – prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecki.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2014
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2015
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2016
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2017

Gospodarka odpadami