Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIEPORĘT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Na terenie gminy Nieporęt nie ma regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) służących do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W związku z powyższym w 2018 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazały

 

1) zmieszane odpady komunalne do:

 1. instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej przy ul. Wólczyńskiej 249, w Warszawie (instalacji MBP) – prowadzonej przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie,
 2. zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych m.st. Warszawa zlokalizowanego przy ul. Zawodzie 18 w Warszawie (instalacji MBP) – prowadzonego przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;

 

2) odpady zielone do:

 1. kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej przy Al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach – prowadzonej przez Miejski Zakład Oczyszczania z siedzibą w Wołominie,
 2. kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej przy ul. Kampinowskiej 1 w Warszawie – prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie z siedzibą w Warszawie,
 3. kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej w Międzyleś 1, gm. Poświętne – prowadzonej przez PN-WMS Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Międzyleś;

 

3) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczone do składowania na składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w:

 1. Otwocku – Świerku, gm. Otwock – prowadzone przez AMEST OTWOCK Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku,
 2. Uniszki-Cegielnia, Wieczfnia Kościelna – prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą w Mławie,
 3. Kosinach Bartosowych, Wiśniewo – prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą w Mławie;

 

4) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych selektywnie odebranych i zebranych przeznaczone do składowania na składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w:

 1. Julkowie, Dębowa Góra – prowadzone przez EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie,
 2. Uniszki-Cegielnia, Wieczfnia Kościelna – prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą w Mławie,
 3. Kosinach Bartosowych, Wiśniewo – prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą w Mławie.

 

Gospodarka odpadami