MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIEPORĘT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 

Na terenie gminy Nieporęt nie ma instalacji komunalnych służących do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W związku z powyższym gmina Nieporęt nie ma możliwości zagospodarowania tych odpadów na swoim terenie. Cały strumień odpadów komunalnych skierowany został do instalacji poza granice gminy Nieporęt.

 

W związku z powyższym w 2021 r. odbiorem i zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów lub odbiorem i przekazaniem ich do zagospodarowania zajmowały się podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Podmioty te przekazały:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji komunalnej (MBP) zlokalizowanej w:

 1. Woli Pawłowskiej 23, gm. Ciechanów – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 2. Warszawie – prowadzonej przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:            Zawodzie 18, 02-981 Warszawa,
 3. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzonej przez „Chemeko-SYSTEM Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 4. Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 249 – prowadzonej przez BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą pod adresem: ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa,
 5. Lubinie – prowadzonej przez EkoPartner Recykling Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Zielona 3, 59-300 Lubin,
 6. Opocznie – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie z siedzibą pod adresem: Krótka 1, 26-300 Opoczno,
 7. miejscowości Czempiń – prowadzonej przez PreZero Recykling Zachód Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń,
 8. Starym Lubiejewie przy ul. Łomżyńskiej 11 – prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecki,
 9. Opolu – prowadzonej przez Remondis Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Przyjaźni 9, 46-020 Opole,

ponadto w 2021 r. część tego rodzaju odpadów została przekazana do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu prowadzonej przez SUEZ ZIELONA ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, natomiast część do sortowni odpadów przetwarzającej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w Różankach prowadzonej przez BIOELEKTRA GROUP S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Książęca 15, 00-498 Warszawa;

 

 

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne do kompostowni zlokalizowanej w:

 1. Woli Pawłowskiej 23, gm. Ciechanów – prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 2. Bartoszycach – prowadzonej przez Polfer Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Bezledy 35 A, 11-200 Bartoszyce,

ponadto w 2021 r. część tego rodzaju odpadów została zmagazynowana przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk z siedzibą pod adresem: ul. Nasielska 26, 05-140 Serock, natomiast część przekazana do podmiotu zbierającego; 

 

3) przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych na składowisko odpadów zlokalizowane w Kosinach Bartosowych– prowadzone przez NOVAGO Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława;

 

4) przeznaczone do składowania pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisko odpadów zlokalizowane w:

 1. Starych Lipinach – prowadzonej przez Miejski Zakład Oczyszczania z siedzibą pod adresem: ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin,
 2. Opocznie – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie z siedzibą pod adresem: ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno,
 3. Tworkowie – prowadzonej przez PWK „Górna Odra” Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Parkowa 1, 47-451 Tworków,
 4. Starym Lubiejewie – prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecki,
 5. Niedźwiadce – prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin z o. o. pod adresem: Stanin 62, 21-422 Stanin,
 6. Kraśniczej Woli – prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o. po adresem: Chrzanów Duży 15 A, 05-825 Chrzanów Duży,
 7. Woli Pawłowskiej – prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,
 8. Rudnej Wielkiej gm. Wąsosz – prowadzone przez „Chemeko-SYSTEM Sp. z o. o.” z siedzibą pod adresem: ul. Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław,
 9. miejscowości Wysieka – prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach z siedzibą pod adresem: ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce,
 10. Lipiach Śląskich – prowadzone przez „IT.O.Ś” Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Wilcza 33/11, 00-544 Warszawa,
 11. Zakroczymiu – prowadzone przez PG-Inwest Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:                       Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka,
 12. miejscowości Franki gm. Krośniewice – prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice,
 13. Otwocku – Świerku, gm. Otwock – prowadzone przez AMEST OTWOCK Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock,
 14. Mostkach – prowadzone przez Eko System Leszek Felsztyński z siedzibą pod adresem: Mostki 25, 98-220 Mostki.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2014
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2015
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2016
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2017

Gospodarka odpadami