Wprowadzone przez Promocja Nieporęt

#GaszynChallenge Podjęliśmy wyzwanie!

Urząd Gminy Nieporęt przyjął wyzwanie #GaszynChallenge.A wszystko to w szczytnym celu! Środki zebrane w ramach akcji zostaną przekazane na leczenie 6-letniej mieszkanki naszego powiatu Mai Krych. Każda złotówka pomoże Mai wrócić […]

Absolutorium dla Wójta Gminy Podczas sesji w dniu 25 czerwca radni udzielili wójtowi absolutorium, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 rok. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o […]

Prawie 200 tys. zł na gminne działania

Po złożeniu wniosków o dofinansowanie, gmina Nieporęt otrzymała środki finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego: – 100 000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia infrastruktury Sportowej, na modernizację boiska w Nieporęcie: wymianę nawierzchni […]

Nasadzenia roślin w parku leśnym Rembelszczyzna

W parku leśnym w Rembelszczyźnie trwają nasadzenia roślin, które stworzą tam różnorodne stanowiska. Powstaje ogród skalny, rabata czterech kolorów, wrzosowisko oraz ogród traw. Wkrótce staną również tablice, zawierające informacje o […]

Raport

Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok opracowano w związku  z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 […]

Gmina Nieporęt wysoko w Rankingu

Gmina Nieporęt znalazła się na 36 miejscu na 1547 gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019 VI Europejskiego Kongresu Samorządów.  Do skonstruowania  rankingu wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników […]

Nie podrzucaj odpadów na przystanki!

To przykry i, niestety, częsty widok – śmiecie podrzucone na gminnym przystanku autobusowym. Kto je sprzątnie i zapłaci za to? My wszyscy, czyli mieszkańcy gminy. Właściciel takiego worka powinien wystawić […]

.

Protokoły obwodowych komisji wyborczych Numer Siedziba Granice 1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (Stołówka), Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt Część sołectwa […]

Otwarcie kąpieliska na „Dzikiej Plaży”

W sobotę, 13 czerwca, rozpoczynamy sezon kąpielowy! Od godziny 10.00 otwarte będzie kąpielisko gminne na Dzikiej Plaży w Nieporęcie. Nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy, codziennie w godzinach 10.00-18.00. […]

Raport

Prezentacja Inwestycje 2022 1.BUDOWA BIBLIOTEKI 2. BUDOWA LICEUM W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM 3. BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ 4. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W BIAŁOBRZEGACH 5. INWESTYCJE DROGOWE 6. BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY […]

Budowa oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich

8.07.2020 r. Zakończono budowę oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich. 3.06.2020 r. Rozpoczęła się budowa oświetlenia boiska w Kątach Węgierskich. Obecnie trwają prace ziemne – wkopanie kabla oświetleniowego, fundamentów. Następnie firma […]

Uroczystość 30 – lecia firmy GRODNO S.A.

Firma, będąca w czołówce dystrybutorów produktów elektrotechnicznych na rynku, od początku swojej działalności związana jest z gminą Nieporęt. Podsumowaniem 30 lat Grodno S.A. był Jubileuszowy Ultra Rajd 2020, w ramach […]