Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt