Zadania realizowane z Budżetu Państwa i państwowych funduszy celowych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Szkolnej na drodze nr 180308W