Zadania realizowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze dla czystego ciepła 2023 – Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Nieporęt

Przebudowa boiska w Ryni, gm.Nieporęt.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 – Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim, gm. Nieporęt

Mazowsze dla czystego powietrza 2023 – Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie portów Nieporęt i Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego

Mazowsze dla klimatu 2022 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt”

Mazowsze dla czystego powietrza 2022 – Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa

MIAS 2022 – Zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina