Zadania realizowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie portów Nieporęt i Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego

Mazowsze dla klimatu 2022 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nieporęt”

Mazowsze dla czystego powietrza 2022 – Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa

MIAS 2022 – Zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina