Inwestycje gminne

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego

Droga rowerowa wzdłuż Kanału Żerańskiego powstaje w ramach projektu „Rozwój Zintegrowany Sieci Dróg Rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin i Radzymin”, dofinansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ważnym aspektem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, poprzez ograniczenie liczby poruszających się samochodów, jak […]

Czytaj więcej

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. następny odcinek ścieżki rowerowej.Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika oraz zjazdów do posesji. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe ulicy oraz ścieżki. Prace wykonane zostaną na odcinku ok. 615 metrów i […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumiankowej

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, prace kontynuowane są w rejonie ulicy Zegrzyńskiej – w ulicy Rumiankowej. Budowana jest sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią ścieków, która włączona zostanie do istniejącej opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej nr 631, ulicy Zegrzyńskiej.

Czytaj więcej

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Zakończyła się przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Inwestycja zrealizowana została na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie

Gmina Nieporęt przystąpiła do budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Nowa inwestycja realizowana jest obecnie w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, co pozwoli na przyłączenie do sieci kolejnego budynku użyteczności publicznej. W następnym etapie infrastruktura budowana będzie w ulicach Rumiankowej i Białego Bzu. Łączna długość nowych odcinków sieci wyniesie około jednego kilometra. Inwestycja współfinansowana jest […]

Czytaj więcej

Budowa szatni przy boisku w Kątach Węgierskich

Zawodnicy występujący na boisku w Kątach Węgierskich będą mieli w przyszłym sezonie piłkarskim do dyspozycji budynek, w którym znajdować się będą szatnie dla dwóch drużyn, z sanitariatami i natryskami oraz pokój dla trenerów i sędziów. Trwają prace przy budowie obiektu. W terminie do kwietnia 2020 roku zbudowany zostanie także parking oraz drogi dojazdowe na przylegającym […]

Czytaj więcej

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie

Trwa budowa chodnika oraz zjazdów na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie. Inwestycja realizowana jest z inicjatywy gminy Nieporęt, w ramach porozumienia zawartego z MZDW w Warszawie. Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji, w imieniu zarządcy drogi zgłosiła do Wojewody przedmiotowe […]

Czytaj więcej

Trwa przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Inwestycja realizowana jest na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z  tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Czytaj więcej