Inwestycje gminne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolskiej

22.04.2020 r. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra (od skrzyżowania z ul. Gajową/Zaciszną do końca zabudowy ul. Wolska 140) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 370 m. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania. Po zakończeniu odbioru mieszkańcy posesji zlokalizowanych na tym odcinku będą mogli zgłaszać się do Gminnego Zakładu Komunalnego […]

Czytaj więcej

Park leśny Rembelszczyzna

Nasadzenia roślin 18.06.2020 r. W parku leśnym w Rembelszczyźnie trwają nasadzenia roślin, które stworzą tam różnorodne stanowiska. Powstaje ogród skalny, rabata czterech kolorów, wrzosowisko oraz ogród traw. Wkrótce staną również tablice, zawierające informacje o rosnących roślinach. Ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna w Rembelszczyźnie 17.04.2020 r. Utwardzone zostały kruszywem naturalnym alejki na ścieżce dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie. W najbliższym czasie […]

Czytaj więcej

Kanalizacja w ulicy Rumiankowej

17.04.2020 r. W ulicy Rumiankowej dobiegła końca budowa kanalizacji sanitarnej. Wkrótce rozpocznie się budowa przepompowni ścieków. Po zakończeniu wszystkich prac, sieć w ulicy Rumiankowej włączona zostanie do istniejącej opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej nr 631, ulicy Zegrzyńskiej. Budowa kanalizacji w ulicy Rumiankowej jest częścią projektu, obejmującego również wcześniejsze inwestycje w ulicy Białego […]

Czytaj więcej

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej i ulicy Głównej w Ryni

17.04.2020 r. Gmina kontynuuje inwestycję w  ulicy Spacerowej i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. następny odcinek ścieżki rowerowej. W ulicy Spacerowej i Głównej w Ryni kontynuowana jest budowa ścieżki rowerowej, chodnika i nowej nawierzchni asfaltowej ulicy na odcinku ok. 615 metrów. Koszt prac to kwota 780 tys. zł. Pierwszy etap inwestycji, od ulicy […]

Czytaj więcej

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego

6 czerwca 2020 r. Od soboty 6 czerwca rozpoczął się etap sadzenia krzewów ozdobnych. Będzie ich ponad 8000. Zakończony został kolejny etap sadzenia drzew wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych nad Kanałem Żerańskim, od kładki w Nieporęcie aż za ulicę Izabelińską. Na tym odcinku posadziliśmy 371 drzew oraz 8 lip na 30-lecie Samorządu Terytorialnego. […]

Czytaj więcej

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni

Gmina kontynuuje inwestycję w ulicy Spacerowej w Białobrzegach i ulicy Głównej w Ryni – powstaje m.in. następny odcinek ścieżki rowerowej.Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodnika oraz zjazdów do posesji. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe ulicy oraz ścieżki. Prace wykonane zostaną na odcinku ok. 615 metrów i […]

Czytaj więcej

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Zakończyła się przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Inwestycja zrealizowana została na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie

Gmina Nieporęt przystąpiła do budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Nowa inwestycja realizowana jest obecnie w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, co pozwoli na przyłączenie do sieci kolejnego budynku użyteczności publicznej. W następnym etapie infrastruktura budowana będzie w ulicach Rumiankowej i Białego Bzu. Łączna długość nowych odcinków sieci wyniesie około jednego kilometra. Inwestycja współfinansowana jest […]

Czytaj więcej