Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie

loga.jpg

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

– rozpoczęcie budowy – sierpień 2011
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie, na odcinku od ul. Szkolnej do stacji PKP,
– wodociąg – długość 1,1 km, kanalizacja – długość 1, 5 km,
– budowa realizowana w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemy odbioru ścieków na terenie Gminy Nieporęt”
– koszt – ok. 6 mln zł
– dofinansowanie ze środków europejskich – 85%
– planowane zakończenie budowy – czerwiec 2012

Zimowa aura nie wstrzymała prac przy budowie. Wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do granic posesji po wschodniej stronie ulicy.

Budowa została zakończona w czerwcu 2012 r.

marzec 2012
marzec 2012
marzec 2012
kwiecień 2012
kwiecień 2012
kwiecień 2012
czerwiec 2012

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.mazowia.eu.

Budowa pływalni w Stanisławowie Pierwszym

wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. z Ostródy

rozpoczęcie budowy – czerwiec 2009 rok

– powierzchnia zabudowy – 1572 m2
– owierzchnia całkowita – 2735 m2
– powierzchnia użytkowa – 2044 m2
– kubatura – 10614 m3

Główne elementy funkcjonalne budynku:

– niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5 x 25 m i pow. 312,5 m2, sześciotorowa, o głębokości od 135 do 180 cm,
– basen rekreacyjny o pow. lustra wody 82,8 m2,
– wanna z hydromasażem dla 6 osób,
– zjeżdżalnia ślimakowa o dł. 95 m i różnicy wzniesień 6,8 m,
– sauna sucha,
– widownia dla 100 osób.

Uroczyste otwarcie aquaparku odbyło się 7 marca 2012 roku.


Budowa wodociągu gminnego w ulicach Żywicznej w Michałowie-Grabinie oraz Rodziny Kalińskich w Józefowie.

W ulicy Żywicznej budowa wodociągu została zakończona w październiku. Położono 420 metrów infrastruktury, za kwotę 47 tys. zł. Wykonawcą prac był Zakład Usług Budowlanych „Inwokan” z Wyszkowa.

Ta sama firma realizuje inwestycję w ulicy Rodziny Kalińskich w Józefowie. Tutaj wodociąg liczy 340 metrów i zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wiosennej. Koszt inwestycji wynosi 61 tys. zł, a zakończenie prac wyznaczony został do końca listopada.

Informacja dotycząca budowy systemu kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Nieporęt, w grudniu 2010r, złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka) budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt.

Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do Projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy w powyższym zakresie.

Pismem z dnia 29 lipca br. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.

Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej spełniające określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu listy rankingowej wniosków, z których tylko 16 pierwszych wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystywały kwotę środków, przeznaczonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na ww. nabór.

Wójt Gminy Nieporęt wobec ww. krzywdzącej oceny, złożył protest zarzucając negatywną ocenę Projektu Gminy Nieporęt przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie – dokonanie niewłaściwej, niezgodnej z obowiązującymi kryteriami oraz istniejącym stanem faktycznym wykazanym we wniosku – oceny Projektu Gminy Nieporęt.

Protest pismem z dnia 21.09.2011r. został uznany – rozpatrzony pozytywnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i w obecnym momencie projekt Gminy Nieporęt przekazano do ponownej oceny.
O dalszym przebiegu toczącego się postępowania będziemy informować na naszej stronie internetowej i w lokalnej gazecie „Wieści Nieporęckie”.

Budowa kompleksu boisk sportowych w Józefowie, realizowana i dofinansowana w ramach programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”

– początek inwestycji – wrzesień 2010 r.
– boisko do piłki nożnej, o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), z nawierzchnią z trawy syntetycznej, ogrodzone piłkochwytami o wysokości 4 i 6 metrów,
– boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m ,
o nawierzchni poliuretanowej koloru ceglastego,
– budynek w którym znajdą się szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie dla trenera,
– parking na 25 samochodów,
– chodnik łączący szkołę z boiskiem,
– oświetlenie obiektu,
– realizator inwestycji – firma Polcurt
– koszt budowy – 1 mln115tys. zł w tym: 100 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, 333 tys. zł ze środków budżetu państwa – z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Moje boisko – Orlik 2012”.


Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

– rozpoczęcie budowy – sierpień 2011
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie, na odcinku od ul. Szkolnej do stacji PKP,
– wodociąg – długość 1,1 km, kanalizacja – długość 1, 5 km,
– budowa realizowana w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemy odbioru ścieków na terenie Gminy Nieporęt”
– koszt – ok. 6 mln zł
– dofinansowanie ze środków europejskich – 85%
– planowane zakończenie budowy – czerwiec 2012

loga.jpg
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.mazowia.eu.

Budowa kanalizacji na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym

– kanalizacja w ulicach: Warsztatowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Mozarta, Sonaty oraz w ulicy bez nazwy,
– długość łączna sieci – 1 km,
– budowa 4 przepompowni, każda wyposażona w 2 pompy,
– koszt inwestycji – 743 tys. zł
– pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej” na lata 2007-2013
– 302 tys. zł
– wykonawca – firma „DKM-Laskowscy” w Kobyłce.


Oświetlenie ul. Objazdowej w Józefowie:

– 16 słupów z wysięgnikiem jednoramiennym
– linia kablowa – 650 metrów
– koszt – 40 tys. zł
– wykonawca – Przedsiębiorstwo R.J.C. z Gdańska

 

Remont nawierzchni ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej

– prace remontowe na odcinku 660 m,
– zakres prac – remont cząstkowy, frezowanie nawierzchni, położenie warstwy wyrównawczej, wykonanie nakładki asfaltowej grubości 5 cm, uporządkowanie poboczy i wysypanie kruszywem naturalnym,
– wykonawca – firma Fal-Bruk z Warszawy
– koszt – ok. 160 tys. zł

Budowa nawierzchni na ul. Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym

– ciąg pieszo jezdny o nawierzchni z kostki o długości 272 m,
– odwodnienie poboczy, wysypanie tłuczniem i utwardzenie płytami eko,
– wykonawca – firma „Partner” z Chotomowa
– koszt – 208 tys. zł

Budowa nawierzchni ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich

– budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej i długości 160 m,
– odwodnienie poboczy i utwardzenie płytami eko,
– koszt – 113 tys. zł,
– wykonawca – firma Usługi Brukarskie z Tłuszcza.