Konsultacje społeczne w sprawie zasad wynajmowania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy Nieporęt (prawo miejscowe)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPORĘT o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego:

  1. projektu uchwały w uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nieporęt na lata 2016-2022,
  2. projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nieporęt.

W załączeniu: