Wprowadzone przez Promocja Nieporęt

WYRAŹ SWOJE POPARCIE I PODPISZ DEKLARACJĘ „KATALOGU KORWINA”

poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” – bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” – najcenniejszego zabytku kultury w […]

Fotopułapki na terenie Gminy Nieporęt

Fotopułapki w walce z nielegalnymi działaniami. Straż Gminna zaczęła używać fotopułapek do walki miedzy innymi z nielegalnymi wysypiskami odpadów. Zainstalowane urządzenia rejestrujące po wykryciu ruchu, zarówno w dzień, jak i […]

Budowa biblioteki Gminy Nieporęt

18.01.2023r. Nowe wieści z placu budowy biblioteki gminy Nieporęt. Budynek zyskał ogromne przeszklenia na fasadzie od strony wschodniej, które prezentują się wspaniale tak z zewnątrz , jak i od środka. […]

Zmiana rozkładu jazdy linii L-8 i L-31

W związku ze zmianą przepisów o czasie pracy kierowców, Zarząd Transportu Miejskiego od dnia 28 lutego wprowadza korektę rozkładów jazdy linii L-8 i L31. L-8 – przesunięte o kilka minut […]

Odbiór azbestu z terenu Gminy Nieporęt w 2022 roku

Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że wnioski o odbiór i demontaż azbestu na 2022 rok można składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt. Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony […]

Nabór na stanowisko konserwatora w Urzędzie Gminy Nieporęt.

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w Urzędzie Gminy Nieporęt. Szczegółowe informacje dotyczące naboru udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt https://bip.nieporet.pl/a,87658,ogloszenia-o-naborze.html, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu […]