Wprowadzone przez Promocja Nieporęt

Wirtualny Rynek Powiatu Legionowskiego

Zapraszamy lokalnych wytwórców i usługodawców z gminy Nieporęt do uczestnictwa w Wirtualnym Rynku Powiatu Legionowskiego. Wirtualny Rynek ułatwia wzajemny kontakt lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców naszego powiatu.Prezentacja oferty na stronie internetowej […]

.

BG.0002.6.2020                                                      Nieporęt, dnia 10 kwietnia 2020 r.    Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. […]

Wyniki ankiet dot. przebiegu linii kolejowej nr 20

Powyżej mapa przebiegu wariantów konsultowanej linii kolejowej na terenie powiatu legionowskiego. Dziękujemy za duże zaangażowanie w wypełnianie ankiet dotyczących proponowanego przez CPK przebiegu linii kolejowej nr 20 i drogi ekspresowej […]

Spotkanie konsultacyjne – mieszkańcy jednogłośnie NIE!

27 lutego w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko lokalizacji linii kolei nr 20 […]

Centralny Port Komunikacyjny- konsultacje społeczne

Weź udział w konsultacjach, zgłoś swoje uwagi !!!! 10 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.  W dokumencie przedstawione zostały wariantowe propozycje układu […]

Zmiana kursowania L-8

Na wniosek mieszkańców oraz po interwencji Urzędu Gminy Nieporęt w ZTM, od 24 lutego 2020 r. przywrócone zostaną kursy linii L-8 do PKP Legionowo i wydłużona zostanie trasa do pętli […]

Rozlicz PIT w gminie Nieporęt

Wypełniając PIT, wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę Nieporęt, aby zwiększyć możliwości jej rozwoju i poprawić komfort naszego życia. Czy wiesz, że ok. 38% Twojego podatku może wrócić do gminy […]

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego Aplikacja  umożliwia  przekazanie zgłoszenia alarmowego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa […]

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” na trzydziestolecie samorządu terytorialnego 25 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się po raz 12. spotkanie wójta Macieja Mazura z przedstawicielami firm, instytucji i przedsiębiorstw działających […]

Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że do 15 lutego 2020 r. Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek złożenia „Deklaracji na podatek od środków transportowych” na 2020 rok (DT-1; DT-1/A) zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy […]

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt”

Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” na trzydziestolecie samorządu terytorialnego 25 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się po raz 12. spotkanie wójta Macieja Mazura z przedstawicielami firm, instytucji i przedsiębiorstw działających […]

Korzystaj z SKM

Mieszkańcy gminy Nieporęt dojeżdżający linią SKM do pracy mogą korzystać z dwóch parkingów, z których jeden znajduje się bezpośrednio przy stacji PKP Nieporęt na ul. Dworcowej, a drugi 400 m […]

Wnioski, oświadczenia i deklaracje

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis Oświata niepubliczna – wnioski do pobrania: Oświata publicznaSzkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Nieporęt – wnioski i oświadczenia do pobrania: