Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w zakresie projektów aktów prawa miejscowego

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi…

Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektów aktu prawa miejscowego

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 stycznia…

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nieporęt na lata 2016 – 2025

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi…