Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy- rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Stanisławów Pierwszy- rejon po północnej stronie rzeki Czarnej, w gminie Nieporęt”

więcej

http://bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17090

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Nieporęt”

więcej http://bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17089

OGŁOSZENIE dot. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”

W związku ze złożeniem pism w dniu 10.04.2018 r. do Urzędu Gminy Nieporęt zawierających uwagi do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”, wyłożonego do publicznego wglądu, zapraszam zainteresowanych, w tym osoby, które złożyły uwagi i wnioski do projektu planu, na spotkanie w dniu 23.04.2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, którego przedmiotem będzie omówienie i wyjaśnienie przyjętych w planie rozwiązań.

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt (…)

Image

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu uchwały aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt