Wprowadzone przez henwar

Punkt rejestracji i wydawanie numeru PESEL

Od 16 marca w Urzędzie Gminy Nieporęt działa Punkt rejestracji i wydawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy. O numer PESEL mogą występować osoby, które planują pozostać w Polsce. Uchodźcy, […]

Ważne informacje

Pomoc finansowa Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) prowadzi program pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy.Z programu mogą skorzystać osoby, które […]

Punkt wydawania darów

Uwaga! Zmiana godzin pracy punktu: Punkt prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Nieporęt i wolontariuszy. W godzinach pracy punktu, każda potrzebująca osoba, która uciekła z Ukrainy może przyjść po rzeczy. […]

Transport publiczny

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt Uchodźcy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów autobusami 705, 735, 736, L-8, L-31, L-45 oraz SKM S-3. Także na terenie m.st. Warszawy osoby legitymujące się […]

Praca

W Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Sikorskiego 11 w Legionowie można uzyskać pomoc w znalezieniu pracy . Informacje można również uzyskać telefonicznie, pod numer telefonu 19524. https://legionowo.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Edukacja

Dzieci z Ukrainy, które znalazły w Polsce schronienie, mogą uczęszczać do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. Pierwsi […]

Pomoc rządowa

Konsultacji on-line w ZUS w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie ZUS będzie uczestniczył ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego. Podczas e-wizyty obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc w […]

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za korzystanie z pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym pozostającej w zarządzie Centrum Rekreacji Nieporęt.