Wprowadzone przez Katarzyna Milcarz

Zarządzenie Nr 174/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Zarządzenie Nr 171/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt.

Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnej tężni solankowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w gminie Nieporęt.

Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok”.