Autor: proton

Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim

Film zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną "Przystań w sercu Mazowsza" w ramach projektu pt. "Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim - promocja regionu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną" w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 [...]

Czytaj więcej

Kwestionariusz inwentaryzacji źródeł ciepła w roku 2020

Kwestionariusz inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nieporęt. Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nieporęt” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiegow ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Czytaj więcej

Podmioty odbierające folie, sznurki i opony z gospodarstw rolnych

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY TYPU FOLIE, SZNURKI I OPONY POWSTAJĄCE W GOSPODASTWACH ROLNYCH Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez […]

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 311/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 listopada 2020 r wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj więcej

Planowane wyłączenia prądu w okresie od 17 lutego do 21 lutego 2020 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych: Data Godziny Obszar Stacje trafo 2020-02-21 08:00-16:00 Michałów-Reginówul. Warszawska 16, 18, 20, 22, 24, 26 04-0206 (MICHAŁÓW WARSZAWSKA 6) Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.

Czytaj więcej