Oświetlenie ulicy Kościelnej w Kątach Węgierskich.

Na odcinku 550 metrów zainstalowano 10 punktów świetlnych.
Wykonawcą inwestycji jest firma Lumen z Legionowa. Jej koszt wyniósł 33 tys. złotych.

Oświetlenie na ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra

Na ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra dobiegły końca prace przy budowie kolejnego etapu oświetlenia.

Wykonawca, firma ELBIS z Wołomina, zainstalował 5 słupów oświetleniowych na odcinku 190 metrów. Koszt inwestycji wyniósł 17 tys. zł.

Oświetlenie ulicy Wiosennej w Józefowie

Wykonano oświetlenie całego odcinka ulicy Wiosennej w Józefowie

Zamontowano 19 lamp na odcinku 670 metrów.

Koszt inwestycji wyniósł 78 500 zł, wykonawcą była firma ELLS-BUD z Kobyłki.

ul. Wiosenna

Oświetlenie ulicy Granicznej w Stanisławowie Pierwszym

Wykonano oświetlenie odcinka ul. Granicznej w Stanisławowie Pierwszym, od ul. Baletowej w kierunku południowym

Zamontowano 12 punktów świetlnych, na odcinku ok. 430 metrów.

Koszt inwestycji wyniósł 44 750 zł, wykonawcą była firma ELVOT z Warszawy.

Oświetlenie ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim

Wykonano oświetlenie ulicy Letniej w Stanisławowie Drugim

Zamontowano 6 punktów świetlnych, na odcinku 200 metrów.

Koszt inwestycji wyniósł 28 tys. złotych, wykonawcą była Firma Elektryczna z Żyrardowa.

Oświetlenia ulicy Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym

Wzdłuż ulicy Słonecznej, od ul. Tęczowej do granicy z Warszawą, zamontowano 31 lamp.

Wartość inwestycji wyniosła 113 tys. złotych.

Wykonawcą była forma ZESTI-FOS z Serocka.

Oświetlenie ul. Sienkiewicza w Józefowie – Etap I

Na odcinku długości 360 m od ul. Szkolnej, zamontowano 12 punktów świetlnych. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Marek Kisielewski z Borowej Góry. Koszt inwestycji to 48 119 zł;

ul. Sienkiewicza w Józefowie

Oświetlenie ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie

Wykonawca, firma Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych z Łomży, zamontował 5 punktów świetlnych jednoramiennych, na odcinku długości 145 metrów. Wymieniona została jedna oprawa na już istniejącej lampie.
Koszt inwestycji to 20 127 zł.

Oświetlenie ul. Rumiankowej w Nieporęcie – Etap I

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych z Łomży zamontował 12 punktów oświetleniowych, na odcinku 300 m od ulicy Zegrzyńskiej. Koszt inwestycji wyniósł 50 433 zł;

ul. Rumiankowa w Nieporęcie

Oświetlenie ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim

Zamontowano 7 punktów oświetleniowych jednoramiennych na odcinku długości 240 metrów. Wykonawcą był Zakład Instalacji Elektrycznych „Lumen” z Legionowa, koszt inwestycji wyniósł 37 137 zł;

ul. Gościnna w Stanisławowie Drugim

Oświetlenie ul. Objazdowej w Józefowie:

– 16 słupów z wysięgnikiem jednoramiennym
– linia kablowa – 650 metrów
– koszt – 40 tys. zł
– wykonawca – Przedsiębiorstwo R.J.C. z Gdańska

 

Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie

– lampy stanęły po zachodniej stronie ulicy na odcinku od stacji PKP do skrzyżowania z ulicą Szkolną
– zamontowano 32 słupy oświetleniowe stalowe ozdobne, z oprawami 150 W
– linia kablowa – 1350 metrów
– wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Łomży
– prace ukończono w czerwcu 2010 r.
– koszt – 199 tys. zł
Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie